God prosjektstyring gir gode resultater

Styring av leveranser og koordinering av oppgaver er muligens det aller viktigste i en vellykket oppussing. Våre prosjektledere har god kompetanse, kombinert med god forståelse for kundens behov.

La oss styre prosjektetet

Ved å la oss ta prosjektansvaret for badet ditt, så kan du trygt bruke tiden på andre ting eller reise bort mens vi pusser opp. Vi sørger for at alle involverte håndverkere utfører arbeidet med høy fagmessig kvalitet.

Gangen i prosjektet

Først kommer vi på befaring og gir deg et tilbud. Deretter er det oppstartsmøte hvor  involverte parter som prosjektansvarlig, prosjektleder og håndverkere møtes. Alle får da full oversikt over arbeidet som skal utføres og hvem som har ansvar for hva og når det skal gjøres. Det vil bli holdt  byggemøter ved behov underveis i prosessen. Eventuelle endringer avtales skriftlig. Ved sluttbefaring vil vi sammen med deg gå gjennom leveransen og sikre at den er blitt utført i henhold til avtalen.

prosjektstyring

Vår prosjektansvarlig Anders Sti.

prosjektstyringNoen av våre dedikerte ansatte.

Aktuelle fagområder

 
project-management
roller-brush
faucet
leak
sculpt
tiles
electrician
tiles

Relaterte artikler