Hva bør man tenke på når man skal hente inn pris?

Det er viktig at man  ikke sammenligner epler med pærer.  Man bør også sjekke seriøsiteten til firmaene. Dette er viktig for et  riktig konkurransebilde.

Det kan være smart og hente inn pristilbud fra flere firmaer når man skal pusse opp. Det kan være vanskelig å sammenligne tilbud fra ulike aktører da tilbudene og innholdet kan være ulikt. Også med tanke på garantier.

Vi lager et tilbud som innholder alle viktige detaljer, så det ikke skal komme uforutsette kostnader underveis i prosjektet. Vi bruker kun kvalitetsprodukter og vi har gode garantier. På bad tilbyr vi 12 års garanti.

Vi bruker forbrukerrådets anbefalte kontrakt. Den inneholder blant annet avtalt pris, startdato og ferdigstillelsesdato.

Verdiøkning på boligen

Når man selger bolig, så må man dokumentere at oppussingen er utført av faglærte. Da det har vært mange boligtvister som har endt i retten er det nye strengere krav på vei inn fra myndighetene. De krever at selger må informere kjøper om historikken til boligen.