Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er viktig for oss. Vi arbeider dedikert for å fremme tiltak på disse områdene. 

Godkjent sikkerhetsutstyr  er en selvfølge når oppgaver som utføres. Håndverkerne får opplæring på de områder som er dekket av arbeidsmiljøloven.

Fokus på helse miljø og sikkerhet

HMS mål

  • trivsel på arbeidsplassen
  • forebygge arbeidsulykker
  • forebygge helseskader
  • minst mulig påvirkning på ytre miljø
  • sikkert arbeidsmiljø
  • at lover og forskrifter for HMS oppfylles